از انقلاب صنعتی چهارم چه میدانید ؟

انقلاب صنعتی چیست؟ انقلاب‌ صنعتی (Industrial Revolutions)‌ شامل مجموع اتفاقات و اختراعاتی است که در دوره زمانی مشخص، باعث تغییر جوامع و اقتصادها شده است. اولین انقلاب صنعتی از بریتانیا شروع شد و در طی آن جوامع  و اقتصاد کشاورزی به جوامع و اقتصاد شهری و صنعتی‌ تبدیل شدند. این …

از انقلاب صنعتی چهارم چه میدانید ؟ ادامه مطلب »